Kristine Fransson

EY

Kristine Fransson er Senior Manager i EY Consulting og hører til kompetanseområdet Supply Chain & Operations. Kristine har opparbeidet seg bred erfaring innen strategiarbeid, prosjektledelse, operational excellence/ lean og digital lean og digitalisering. Kristine sertifiserer eksterne og interne i Lean Belte og har blant annet holdt kurs i strukturert problemløsning og effektiv kommunikasjon.

Kristine vil være kursholder for kurs 1 og 3 konferansedag 1 som du kan lese mer om her