Kristoffer Gravning

EY

Kristoffer Gravning er Manger i EY Climate Change and Sustainability Services. Har lang erfaring fra bærekrafts- og bistandsarbeid gjennom globale aktører som Aleron Partners og Adam Smith International. Kristoffer har jobbet med klimastrategi, sustainable operating model, ressursoptimalisering og rapportering for en rekke store aktører, og har et stort engasjement for næringslivets potensial i og bidrag til det grønne skiftet.

 

Kristoffer vil være kursholder for parallell-sesjonen Lean og bærekraft konferansedag 1.