Lars Fossli

Statens vegvesen

Lars Fossli er fagdirektør i Statens vegvesen.

Lars har ledet Statens vegvesens Organisasjon og ledelsesavdeling i over seks år, og har før det lengre erfaring fra konsulentbransjen i ulike selskaper. Her har han jobbet primært mot offentlig sektor og har bred erfaring innen organisasjonsutvikling, organisasjonsdesign og endringsledelse. Som leder innen organisasjon og ledelse i Statens vegvesen jobber Lars med å forberede en offentlig etat med over 150-års historie på en fremtid som vil kreve ny kompetanse og en ny kultur.

Vi møter han konferansedag 2 i sesjonen 

EN KLODE – BRUK HODET!