Ola Harald Svenning

.

Ola Harald Svenning møter vi dag 2 i sesjonen EN KLODE – BRUK HODET!