Pernille Vogt

Norsk Industri

Pernille Vogt, Fagsjef HMS og IA i Norsk Industri.

Pernille er utdannet cand.polit med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig for medlemsservice og bransjerettet arbeid innenfor Inkluderende arbeidsliv (IA) og Helse- miljø og sikkerhet (HMS).

Pernille har kompetanse på forebygging og oppfølging av sykefravær samt hvordan kartlegge og jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet. Hun er sekretær for Norsk Industris HMS-utvalg, for IA-gruppen (en undergruppe av HMS-utvalget) og for Arbeidsutvalget til HMS i støperi og smelteverkindustrien der en årlig HMS-konferanse arrangeres. Sammen med Marit H. Foss drifter hun Norsk Industris HMS-statistikk  som viser personskader og sykefravær i industrien.

Under Leankonferansen vil Pernille lede sesjonen  ET PRODUKTIVT, MANGFOLDIG OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV konferansedag 1.