Silje Løkeng

TechnipFMC

Silje Løkeng Well Being Responsible i TechnipFMC.

Silje deler erfaringer om koplingen mellom den nye fleksible og hybride kontorhverdagen og LEAN. Hvordan lykkes med innovasjon, effektiv produksjon og et godt arbeidsmiljø når stadig flere ønsker/ krever hjemmekontorløsning? Er dette forenlig? Og i så fall, hvordan organisere arbeidet under disse forutsetningene?

Silje bidrar under parallellsesjon dag 1 kl 10-11, "Betydningen av fleksible arbeidsplasser"