Wenche Pedersen

Ruter

Wenche Pedersen, Fagsjef for mindre ulikhet og sosial bærekraft i Ruter.

Wenche er prosjektleder for et strategisk endringsprosjekt som handler om sosial bærekraft og at alle skal kunne reise trygt og selvstendig med Ruters tilbud. Endringsledelse, kontinuerlig forbedring, kultur og strategi har vært vesentlige tema for at prosjektet skal lykkes.

Wenche bidrar i parallellsesjon dag 2: "En klode - bruk hodet!".