Yasin Ismail

Sporveien AS

Yasin Ismail, Sporveien AS, Prosjektleder Utbygging. 

Yasin har blant annet ledet prosjekter innenfor CBTC linjeleveranse 4G/5G løsning og universell utforming på T-banestasjoner.

Han bidrar i parallellsesjon dag 2: "En klode - bruk hodet!".