Parallelle sesjoner dag 1

Her vil du finne parallelle sesjoner du kan delta på konferansedag 1. Det er lagt opp til at du kan delta på en sesjon før lunsj og en annen etter lunsj.

Du gjør dine valg direkte i påmeldingsskjema.

Valg før lunsj (kl 1130 - 1300): 
Lean, ledelse og psykologi
Strategisk samsyn - ProduktivitetsSpranget

Cyber Security møter Operations
Målstyring med Finnfjord AS
Leankurs 1 og 2

.

Valg etter lunsj (kl 1400 - 1530): 
Lean og bærekraft
Lean Digital
FLYT: Hva er det, og hvorfor vil du ha det?
Et produktivt, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv
Leankurs 3 og 4

Kl 1130 - 1300

En kultur for kontinuerlig forbedring er en kultur hvor ansatte bruker sin kreativitet til å drive innovasjon - hver dag. For å få ut det beste av de ansatte er empatisk- og coachende-ledelse en forutsetning. Å endre lederstil er ikke enkelt. Hvilke ferdigheter bør en leder utvikle for å lykkes med dette? Og hvordan? Hva kan vi lære fra psykologien?

 

Kl 1130 - 1300

Deltakerbedrifter i ProduktivitetsSpranget, Ulefos Kongsberg og Hapro Electronics AS deler sine historier, læringspunkter og refleksjoner.

Kl 1130 - 1300
For å forstå utfordringene med cyber sikkerhet må vi trene og reflektere. I denne sesjonen planlegger vi en forenklet, men realistisk, øvelse. Påfølgende refleksjon og diskusjon vil kunne gi deg nyttig erfaring som du kan ta med tilbake til egen organisasjon. Sesjonen fasiliteres av NTNU.

Kl 1130 - 1300

Finnfjord AS ble kåret til årets Leanvirksomhet på Leankonferansen i 2021. Heidi Gløtta, HMS-leder og Lean-koordinator ved Finnfjord AS vil i denne workshopen presentere hvordan virksomheten jobber med sin målstyring.

Kl 1130 - 1300: Kurs 1 og 2 
Kl 1400 - 1530: Kurs 3 og 4 

Det  blir 4 korte kurs a 45 minutter :

Kurs 1 : Lean og kontinuerlig forbedring
Kurs 2 : Struktur i et Leanprosjekt ved bruk av A3
Kurs 3: Problemløsning
Kurs 4 : Lean verktøy

Kl 1400 - 1530

Tradisjonelt fokuserer vi i Lean på å minimere sløsing. En utilsiktet bieffekt, eller bonus, kan være at vi også reduserer klima- og/eller miljøpåvirkning. I dag er det mange selskaper som jobber med både Lean og bærekraft, men alt for få jobber strukturert med dette i kombinasjon. Hvordan kan bærekraft integreres i Lean-arbeidet, og hvilke muligheter gir dette bedrifter for økt lønnsomhet?

Kl 1400 - 1530

Hvordan ligger norsk industri an med digitalisering og kontinuerlig forbedring? Henger digitalisering og Lean sammen, eller er det noen innebygde motsetninger i tenkning, organisering og tilnærming? 

Kl 1400 - 1530

Ordet «flyt» hører du hver gang det snakkes om Lean. Men hva er flyt, hvorfor vil du ha det og hva er problemet hvis du mangler det? Vi gir dere et overblikk over hva flyt er, en innføring i de viktigste flytprinsippene, -begreper og -metoder samt eksempler på flyt i virksomheter som har klart å få til god flyt. 

Kl 1400 - 1530

Innen 2030 er ambisjonen å ha 300.000 flere sysselsatte. I dag er det enorm mangel på tilgjengelig kompetanse, og det er et underskudd i hele næringslivet på 70.000 arbeidstakere. I tillegg, og det absurde i dette, er at det finnes 300.000 mennesker uten jobb, som ønsker seg inn i produktiv arbeid.