Parallelle sesjoner dag 1

Her vil du finne parallelle sesjoner du kan delta på konferansedag 1. Det er lagt opp til at du kan delta på en sesjon før lunsj og en annen etter lunsj.

Du gjør dine valg direkte i påmeldingsskjema.

Valg før lunsj (kl 1130 - 1300): 
Zen og lederutvikling
Strategisk samsyn - ProduktivitetsSpranget
Cyber Security møter Operations
Målstyring med Finnfjord AS
Leankurs 1 og 2

.

Valg etter lunsj (kl 1400 - 1530): 
Lean og bærekraft
Lean Digital
FLYT
Et produktivt, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv
Leankurs 3 og 4

Kl 1130 - 1300

En kultur for kontinuerlig forbedring er en kultur hvor ansatte bruker sin kreativitet til å drive innovasjon - hver dag. For å få ut det beste av de ansatte er empatisk- og coachende-ledelse en forutsetning. Å endre lederstil er ikke enkelt. Hvilke ferdigheter bør en leder utvikle for å lykkes med dette? Og hvordan? Hva kan vi lære fra zen?

Kl 1130 - 1300

Deltakerbedrift i ProduktivitetsSpranget, Ulefos Kongsberg, vil presentere sin historie, læringspunkter og refleksjoner. Ulefos har økt produktiviten med 24% i piloten.

Kl 1130 - 1300
For å forstå utfordringene med cyber sikkerhet må vi trene og reflektere. I denne sesjonen planlegger vi en forenklet, men realistisk, øvelse. Påfølgende refleksjon og diskusjon vil kunne gi deg nyttig erfaring som du kan ta med tilbake til egen organisasjon. Sesjonen fasiliteres av NTNU.

Kl 1130 - 1300

Finnfjord AS ble kåret til årets Leanvirksomhet på Leankonferansen i 2021. Heidi Gløtta, HMS-leder og Lean-koordinator ved Finnfjord AS vil i denne workshopen presentere hvordan virksomheten jobber med sin målstyring.

Kl 1130 - 1300: Kurs 1 og 2 
Kl 1400 - 1530: Kurs 3 og 4 

Det  blir 4 korte kurs a 45 minutter :

Kurs 1 : Lean og kontinuerlig forbedring
Kurs 2 : Struktur i et Leanprosjekt ved bruk av A3
Kurs 3 : Problemløsning
Kurs 4 : Lean verktøy

Kl 1400 - 1530

Tradisjonelt fokuserer vi i Lean på å minimere sløsing. En utilsiktet bieffekt, eller bonus, kan være at vi også reduserer klima- og/eller miljøpåvirkning. I dag er det mange selskaper som jobber med både Lean og bærekraft, men alt for få jobber strukturert med dette i kombinasjon. Hvordan kan bærekraft integreres i Lean-arbeidet, og hvilke muligheter gir dette bedrifter for økt lønnsomhet?

Kl 1400 - 1530

Lean og den digitale transformasjonen byr på utfordringer og muligheter hvor vi kan lære av hverandre. I denne sesjonen vil du kunne få en status på digitaliseringen i norsk industri og forskningen til NTNU.

Kl 1400 - 1530
FLYT Hva er det, og hvorfor vil du ha det? Hvordan skape mer og bedre flyt?