Et produktivt, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv

Kl 1400 - 1530

Innen 2030 er ambisjonen å ha 300.000 flere sysselsatte. I dag er det enorm mangel på tilgjengelig kompetanse, og det er et underskudd i hele næringslivet på 70.000 arbeidstakere. I tillegg, og det absurde i dette, er at det finnes 300.000 mennesker uten jobb, som ønsker seg inn i produktiv arbeid.

Hva vi gjør preger vår status i samfunnet, og det å legge til rette for at flere i ulike tilrettelagte varianter kan komme seg ut i arbeidslivet  har bare positive sider. Det øker menneskeverdet, det øker verdiskapingen og det tar ned de samfunnsøkonomiske konsekvensen.

Hva og hvordan vi kan jobbe med og løse ut potensialet i den arbeidskraften utenforskapet representere blir belyst og diskutert i denne sesjonen.

Sesjonsansvarlig: Styret Lean Forum Norge og Norsk Industri. 

Sesjonen blir ledet av Pernille Vogt, Norsk Industri.

Abonner på vårt nyhetsbrev