Lean Digital

Kl 1400 - 1530

Hvordan ligger norsk industri an med digitalisering og kontinuerlig forbedring? Henger digitalisering og Lean sammen, eller er det noen innebygde motsetninger i tenkning, organisering og tilnærming? 

Hva skjer med verdikjeder og arbeidsprosesser under store digitale transformasjoner? Utnytter vi de mulighetene som ligger der? Hva bør komme først, lean eller digitalisering? Utfordrer dette måten vi arbeider med planlagte endringsprosesser på?

 Disse spørsmålene og flere har vært tema for forskning internasjonalt og for forskningsprosjektet The Lean Digitalization Paradox, og vi begynner å få noen dokumenterte svar.

I disse dager (oktober 2022*) gjennomfører også Sintef og NTNU en undersøkelse i norske industribedrifter. På konferansen vil vi dele noen foreløpige funn og i denne parallellsesjonen inviterer vi også deltakerne til å være med å forstå det bildet vi ser.

 

*Ønsker din bedrift å være med på denne undersøkelsen – les mer her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbNOnILvKd0sNADui4YZtuI_gXCV4dkZy98iFEEQIyjchKw/viewform

 

Sesjonsansvarlig: NTNU 

Abonner på vårt nyhetsbrev