Parallelle sesjoner dag 2

Påmelding:  Du velger sesjon via påmeldingskjemaet for konferansen.

Info om  alle parallelle sesjonene vil bli publisert her før 1.juli.

SINTEF Manufacturing er del av et forskningsprosjekt kalt Sitecast som går på effektivisering av prosessen rundt støping på byggeplass.  Veidekke og flere andre er representert, deriblant PERI som leier ut stillaser etc.

Bærekraft og Lean prinsipper ved Statens vegvesen 

Sosial bærekraft - Kilden til innovasjon og kontinuerlig forbedring ved Ruter

Her blir vi bedre kjent med møbelprodusenten Minus og får høre om bakgrunn for etablering/konsept, deres filosofi, tankesett og planer for å skape verdi for alle interessenter gjennom bærekraftige rasjonelle og effektive verdikjeder med god flyt.