Parallelle sesjoner dag 2

Påmelding:  Du velger sesjon via påmeldingskjemaet for konferansen. 

SINTEF Manufacturing er del av et forskningsprosjekt kalt Sitecast som går på effektivisering av prosessen rundt støping på byggeplass.  Veidekke og flere andre er representert, deriblant PERI som leier ut stillaser etc.

Her blir vi bedre kjent med møbelprodusenten Minus og får høre om bakgrunn for etablering/konsept, deres filosofi, tankesett og planer for å skape verdi for alle interessenter gjennom bærekraftige rasjonelle og effektive verdikjeder med god flyt. Vi møter Kristian Notland Harnes

Bærekraft og Lean prinsipper ved Statens vegvesen 

Sosial bærekraft - Kilden til innovasjon og kontinuerlig forbedring ved Ruter

XXL har verksted i alle sine varehus i Europa, og opplever høy etterspørsel etter verkstedtjenester. For at XXL skal imøtekomme økt etterspørsel, og samtidig legge til rette for at kapasiteten utnyttes, har XXL utviklet et standardisert og enhetlig verkstedskonsept på tvers av alle land og butikker. 

Sesjonen vil være 2-delt: 

  • Del 1 : Verdibasert Teknologiledelse, LEAN metodikk og praksis ved Equinor
  • Del 2:  Prioriterte satsninger i en ledende energibedrift ved Helgeland Kraft AS

På Leandagen vil Arnt Håvard Moe snakke om prosjektet Fremragende akuttmottak, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i opptaksområdet. Prosjektet, har omhandlet hele ø-hjelpsforløpet fra hjem til hjem, for både pasienter innen somatikk og psykisk helse og rus.