Parallelle sesjoner dag 2

Påmelding:  Du velger sesjon via påmeldingskjemaet for konferansen. 

SINTEF Manufacturing er del av et forskningsprosjekt kalt Sitecast som går på effektivisering av prosessen rundt støping på byggeplass.  Veidekke og flere andre er representert, deriblant PERI som leier ut stillaser etc.

Her blir vi bedre kjent med møbelprodusenten Minus og får høre om bakgrunn for etablering/konsept, deres filosofi, tankesett og planer for å skape verdi for alle interessenter gjennom bærekraftige rasjonelle og effektive verdikjeder med god flyt.

Bærekraft og Lean prinsipper ved Statens vegvesen 

Sosial bærekraft - Kilden til innovasjon og kontinuerlig forbedring ved Ruter

XXL har verksted i alle sine varehus i Europa, og opplever høy etterspørsel etter verkstedtjenester. For at XXL skal imøtekomme økt etterspørsel, og samtidig legge til rette for at kapasiteten utnyttes, har XXL utviklet et standardisert og enhetlig verkstedskonsept på tvers av alle land og butikker.