Effektivisering av prosessen rundt støping på byggeplass

SINTEF Manufacturing er del av et forskningsprosjekt kalt Sitecast som går på effektivisering av prosessen rundt støping på byggeplass.  Veidekke og flere andre er representert, deriblant PERI som leier ut stillaser etc.

Stian Muggerud Johnsen, logistikksjef i PERI Norge og Eirin Lodgaard og Helge Totland, begge seniorforskere i SINTEF Manufacturing,  vil presentere deres erfaringer og betraktninger.
.
Helge Totland sier litt om tankesett og metodikk, Eirin Lodgaard sier noe om bruken av dette fra et forskningsperspektiv og sett inn mot den norske modellen.  Stian Muggerud Johnsen går inn på hvordan metodikken ble brukt og deres erfaringer. 

Sesjonsansvarlig: SINTEF Manufacturing

Abonner på vårt nyhetsbrev