En klode – bruk hodet!

Bærekraft og Lean prinsipper ved Statens vegvesen 

Sosial bærekraft - Kilden til innovasjon og kontinuerlig forbedring ved Ruter

Om sesjonen, som er 2-delt:

Bærekraft og Lean prinsipper

Statens vegvesen har vært igjennom en stor omorganiseringsprosess hvor etaten gikk fra en regionmodell til en divisjonsmodell. Omorganiseringen er vi ferdige med, men vi fortsetter arbeidet med omstilling av virksomheten vår for å tilpasse oss det fremtidige oppgavebildet, krav og forventninger, samt nye utfordringer innen sektoren vår. Statens vegvesen skal lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og ny teknologi. Statens vegvesen jobber for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Gjennom vårt arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester, skal vi sikre trafikantene og næringslivet enkle, effektive, trygge og miljøriktige transportmuligheter. Vi skal sørge for at vi leverer opp til målene som er satt i Nasjonal Transportplan, og sørge for at vi klarer å realisere verdi gjennom:

-          nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken

-          en enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

-          mer for pengene

-          effektiv bruk av ny teknologi

-          bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål.

For å sikre at vi jobber enhetlig, strukturert og systematisk med utvikling av virksomheten vår har vi etablert et transformasjonsinitiativ. Dette kaller vi FRAM. FRAM har fokus på å utvikle organisasjon, kultur og ledelse i «ett Statens vegvesen». FRAM har etablert en metodikk og tilnærming for helhetlig virksomhetsutvikling. FRAM baserer mye av sin metodiske tilnærming fra arbeid med «operating model», som vi kaller leveransemodeller, samt lean og verdistrømanalyser. I tillegg kommer prinsipper og praksiser fra smidig metode, kunde-/brukerreiser, design thinking og analytics.

 

I sesjonen vil tilnærmingen og metodikken til FRAM gjennomgås, med fokus på utvikling av tjenestemodell som virkemiddel for å operasjonalisere strategi og hvordan Lean skal brukes til å etablere effektive verdikjeder. Arbeidet med bærekraft vil benyttes som ett eksempel på hvordan etaten jobber med strategiske satsningsområder gjennom tjenesteutvikling. 

Foredragsholder: Lars Fossli – Fagdirektør i Statens Vegvesen

.................

Sosial bærekraft - Kilden til innovasjon og kontinuerlig forbedring

Ruter har satt bærekraft høyt opp på agenda. Blant åtte bærekraftsmål har Ruter valgt å sette fokus på sosial bærekraft som et av de viktigste områdene å lykkes med.

I denne sesjonen vil vi dele erfaringer fra Ruters reise på veien mot dette målet: kulturell endring, arbeid med holdninger og hvordan fokus på sosial bærekraft kan være kilde til mer samarbeid i bransjen.

Vi ønsker også å dele noen tanker om hvordan fokus på sosial bærekraft kan være kilden til kontinuerlig forbedring av tilbudet for alle kunder. 

 ----

Sesjonsansvarlig: Deloitte 

Abonner på vårt nyhetsbrev