Hvordan oppnå både høy kvalitet og effektivitet ved brukt av Lean metodikk?

XXL har verksted i alle sine varehus i Europa, og opplever høy etterspørsel etter verkstedtjenester. For at XXL skal imøtekomme økt etterspørsel, og samtidig legge til rette for at kapasiteten utnyttes, har XXL utviklet et standardisert og enhetlig verkstedskonsept på tvers av alle land og butikker. 

Are Knutsen (SVP Commercial Services i XXL) og Carlo Marques (Head of Workshop Services i XXL) vil presentere erfaringer og innsikt i konseptet:

  • Hvordan utvikle en bred kjedepraksis som beskriver prosesser, organisasjon og teknologi (PTO) og derigjennom skape forutsetninger og forventninger for å lykkes?
  • Hvordan kan man ved hjelp av digitale verktøy og jobbe Lean i verkstedene øke kvalitet, kunde- og medarbeidertilfredshet?

Sesjonsansvarlig: EY

Abonner på vårt nyhetsbrev