Kompakte verdikjeder

Her blir vi bedre kjent med møbelprodusenten Minus og får høre om bakgrunn for etablering/konsept, deres filosofi, tankesett og planer for å skape verdi for alle interessenter gjennom bærekraftige rasjonelle og effektive verdikjeder med god flyt.

Det vesentlige her er at produksjonen er hele verdikjeden, fra frøet er sådd i skogen til 100 år etter og treemnet har gjort sin jobb, og da blir til biokull, mens det resterende karbonet fanges.  Å tenke Lean er mer enn flyt i fabrikken, heller flyt i hele verdikjeden, og da er det åpenbart at det er lettere med svært korte avstander.

Så har vi kraften som ligger i en helhetlig kompakt verdikjede på karbonregnskapet, og mulighetene det gir for transparens (knyttet til biologisk mangfold og menneskerettigheter) er viktig.

Sesjonsansvarlig: SINTEF Manufacturing

Abonner på vårt nyhetsbrev