Program

Dag 1: Tirsdag 8.november

08.30 - 09.30 Registrering
09.30 VELKOMMEN

Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Stein Lier-Hansen, adm.dir. Norsk Industri

Knut Øygard, forbundssekretær i Fellesforbundet
10.00 - 10.40 ET PRODUKTIVT, MANGFOLDIG OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Om Hapro Jobb og Karriere og Hapro Inkludering

Om Hanne-prosjektet v/Glencore Nikkelverk
10.40 - 11.00 BETYDNINGEN AV FLEKSIBLE ARBEIDSPLASSER

Silje Løkeng, TechnipFMC
11.00 - 11.30 Pause
11.30 - 13.00 PARALLELLE SESJONER
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 15.30 PARALLELLE SESJONER
15.30 - 15.50 Pause
15.50 -16.10 PRESENTASJON AV FINALISTENE TIL ÅRETS LEANPROSJEKT
16.10 - 16.35 CYBER SECURITY

Inge Kampenes
16.35 - 16.50 Pause
16.50 - 17.20 PRESENTASJON AV FINALISTENE TIL ÅRETS LEANVIRKSOMHET
17.20 - 18.00 UNDERHOLDNINGSFOREDRAG MED BJARNE BRØNDBO
18.00 - 20.00 Mingling før middag
20.00 - 23.00 FESTMIDDAG MED UTDELING AV ÅRETS LEANPRISER

Dag 2: Onsdag 9.november

09.15 LØFTE SAMMEN !
09.30 - 09.45 OM GRØNN OMSTILLING
Næringsminister Jan Christian Vestre
09.45 - 10.15 MADE IN NORWAY
Sofasamtale med representanter fra flere virksomheter, Hexagon Ragasco, Lerøy Seafood Group
10.15 - 10.45 Pause/utsjekk
10.45 - 12.00 PARALLELLE SESJONER
12.00 - 12.15 Pause
12.15 - 12.50 LØFTE SAMMEN ! Få engasjement inn i prosessene !
Bård Brænde
12.50 - 13.00 Oppsummering, avslutning av konferansen
13.00 - 14.00 Lunsj før hjemreise