Dag 1: Tirsdag 8.november

08.30 - 09.30 Registrering
09.30 VELKOMMEN

Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Stein Lier-Hansen, adm.dir. Norsk Industri

Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi
10.00 ET PRODUKTIVT, MANGFOLDIG OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Om Hanne-prosjektet v/Glencore Nikkelverk
BETYDNINGEN AV FLEKSIBLE ARBEIDSPLASSER

Silje Løkeng, TechnipFMC
11.00 Pause
11.30 - 13.00 PARALLELLE SESJONER
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 15.30 PARALLELLE SESJONER
15.30 - 15.50 Pause
15.50 -16.20 PRESENTASJON AV FINALISTENE TIL ÅRETS LEANPROSJEKT
16.20 - 16.45 CYBER SECURITY

Inge Kampenes
16.45 - 17.00 Pause
17.00 - 17.30 PRESENTASJON AV FINALISTENE TIL ÅRETS LEANVIRKSOMHET
17.30 - 18.00 INSPIRASJONSFOREDRAG: OM Å TA VARE PÅ FOLKA I ORGANISASJONEN
18.00 - 20.00 Mingling før middag
20.00 - 23.00 FESTMIDDAG MED UTDELING AV ÅRETS LEANPRISER

Abonner på vårt nyhetsbrev