FRA BESTE TIL NESTE PRAKSIS

Kontinuerlig forbedringsarbeid er nøkkelen til suksess. Vi lever i en tid med stor uro og stadig skiftende krav. Det er viktigere enn noensinne å finne nye veier og tenke utenfor boksen. Vi må utfordre oss selv på produktivitet, og å tenke grønnere og smartere. 

Forbedringsarbeid handler om mer enn å fjerne sløsing av tid og å standardisere prosesser. Det handler om å strekke seg mot det neste nivået, å utvikle seg, og å finne nye og innovative måter å jobbe på. Derfor inviterer vi til årskonferansen 2023 hvor vi setter fokus på en mer effektiv og bærekraftig virksomhet. En stor utfordring, men også nettopp her det største potensialet ligger.

Årskonferansen er stedet for å lære, diskutere og å reflektere.

Påmeldingslink 

Cluster for Applied AI

Lean Forum Norge

Kongsberg Discovery

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Sykehuset Innlandet

Foredragsholdere - Parallell sesjon dag 1

Asker kommune

Norske Skog Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs

Hydro Sunndal

Hydro Sunndal

Hydro Sunndal

Finnfjord

Finnfjord

FRONT Leadership

Sarpsborg kommune

Sykehuset Østfold

Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune

Foredragsholdere Kunnskapskilden dag 2

Smart Innovation Norway

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Telemark HF

A-N Management Consulting AS

SINTEF Manufacturing

Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune