Finn Holm

EY

Finn Holm fra EY, Partner Workforce Advisory.