Heidi Gløtta

Finnfjord

Heidi Gløtta er Helse- og sikkerhetsleder og Lean-koordinator ved Finnfjord AS. Hun er utdannet fysioterapeut og HMS-ingeniør med 20 års erfaring fra helsetjenestene. De 10 siste årene har hun jobbet ved Finnfjord AS med fokus på helse, sikkerhet og Lean. Hun har koordinert, organisert og administrert Lean-aktiviteter i hele organisasjonen. 

Heidi bidrar i sesjonen NESTE PRAKSIS I OPPLÆRING OG UTVIKLING AV MEDARBEIDERE