Lisa Grimstad

Norske Skog Saugbrugs

Lisa Grimstad er leder for HMS, kvalitetssikring og bærekraft ved Norske Skog Saugbrugs. Hun har lang erfaring med prosessutvikling, linjeledelse og endringsledelse i Norske Skog konsernet, og praktisk leanarbeid i industrien. Lisa er programeier for produksjonssystemet NSOS.

Vi møter Lisa  i parallell-sesjonen  Neste praksis i opplæring og utvikling av medarbeidere konferansedag 1.