Solfrid Røste

Vestre Toten kommune

Solfrid Røste, er virksomhetsleder psykisk helse- rus og tilrettelagte tjenester i Vestre Toten kommune.

Vi møter Solfrid på konferansen dag 1, i parallell-sesjonen

LEAN I OFFENTLIG SEKTOR : GEVINSTHISTORIER