Ragnhild Valstad

EY

Ragnhild Valstad fra EY, Direktør Workforce Advisory.

Ragnhild møter vi på konferansne i sesjonen

HELSESEKTOREN STÅR FORAN DEN STØRSTE UTFORDRINGEN PÅ FLERE TIÅR – HVORDAN KAN AKTØRENE ØKE KVALITETEN, MED STADIG FÆRRE RESSURSER?