Parallelle sesjoner dag 2

Vi er så heldige at Akinori Hyodo også kan være med oss i en parallellsesjon dag 2.
Dette er et eksklusivt tilbud til våre bedriftsmedlemmer. 

Kl 09:00 - 10:45 : Kurs 1
Kl 11:15 - 13:00 : Kurs 2

Kursene vil være todelte som vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om Lean gjennom teori samt en innføring i hvordan anvende Lean-metodikk.

Helsekrisen kan løses – men aktørene må tenke nytt. I denne sesjonen vil deltagerne få presentert hvordan Sykehuset Telemark HF har gjennomført et omfattende kontinuerlig forbedring-prosjekt for å skape en bærekraftig drift av kirurgisk klinikk. Tradisjonelt har effektivisering og kostnadsreduksjoner pågått gjennom «ostehøvelkutt» på budsjettet til alle enheter, supplert med mer eller mindre frivillig gjennomføring av mulige tiltak og varierende oppfølging av gevinstrealiseringen. Dette var gårsdagens måte å løse problemene på. 

Lær av meget erfarne Lean-rådgivere i offentlig sektor. Du vil høre metodeanbefalinger og suksessfaktorer, men også feil og fallgruver i Lean-arbeid. Det blir tre læringsverksteder som alle vil starte med en intro, fortsette med gruppediskusjon og avslutte med plenumsrefleksjon: 1) hvordan ledere lykkes med å drastisk redusere offentlig saksbehandlingstid 2) hvordan utnytte effektivisert tid i Lean-arbeid og 3) hvordan drive store forbedringsprogrammer i kommuner.

Lær metoder for å sikre effektiv opplæring og kontinuerlig forbedring.

 Hvorfor akkurat dette kurset?

I en hektisk hverdag er det viktig å utføre arbeid i henhold til gode retningslinjer.

Dette kurset gir en innføring i gjennomprøvde metoder for å sikre effektiv opplæring og sikre ett arbeidsmiljø preget av kontinuerlig forbedring og trivsel. Dette er en introduksjon til ett konsept som kalles TWI - Training Within Industry.

Hva gjør din organisasjon i møte med knappe ressurser, konkurrende prioriteringer og følelsen av at «alt er like viktig»? Det være seg initiativer innen digitalisering, grønn omstilling og vekst, tilpasninger til fremtidens arbeidsplass, mer robuste forsyningskjeder eller andre ‘must win’-områder.

Hvordan kan man skape de beste forutsetningene for konkurransedyktig produksjon på kort- og lengre sikt ved å jobbe på tvers av avdelingene i et selskap?  Deltakerne vil bli introdusert til en stegvis tilnærming ; forstå – stabilisere – forbedre. 

Studietur til Oda sitt hovedlager i Lierskogen  - Oda er Norges største matbutikk på nett. Begrenset antall plasser - Først til mølla!