Innføring i Lean porteføljestyring (LPM) – en tilnærming som sikrer mest mulig verdi fra organisasjonens ressurser

Hva gjør din organisasjon i møte med knappe ressurser, konkurrende prioriteringer og følelsen av at «alt er like viktig»? Det være seg initiativer innen digitalisering, grønn omstilling og vekst, tilpasninger til fremtidens arbeidsplass, mer robuste forsyningskjeder eller andre ‘must win’-områder.

I dette kurset gir vi en overordnet innføring til sentrale prinsipper for Lean porteføljestyring med utgangspunkt i Deloittes eget LPM-rammeverk. Det er utviklet med utgangspunkt i Scaled Agile Framework og erfaringer deres ledende nordiske fagmiljø har gjort seg gjennom oppdrag i en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor.

Deloitte er fagansvarlig for dette kurset.  August Schirmer fra Deloitte er sesjonsholder.

Abonner på vårt nyhetsbrev