Lean i offentlig sektor : Læringsverksted

Lær av meget erfarne Lean-rådgivere i offentlig sektor. Du vil høre metodeanbefalinger og suksessfaktorer, men også feil og fallgruver i Lean-arbeid. Det blir tre læringsverksteder som alle vil starte med en intro, fortsette med gruppediskusjon og avslutte med plenumsrefleksjon:
.
1) Hvordan lykkes ledere med drastisk reduksjon av offentlig saksbehandlingstid?
2) Hvordan utnytte effektivisert tid i Lean-arbeid?
3) Hvordan drive store forbedringsprogrammer i kommuner?
.

1) Hvordan lykkes ledere med drastisk reduksjon av offentlig saksbehandlingstid?
Mange politikere og toppledere tar feil: forbedring krever ikke flere ansatte eller digitalisering. Basert på arbeid hos en rekke offentlige virksomheter vil styrelederen i Lean Forum Oslo dele suksessfaktorer og fallgruver i arbeid med prosessforbedring. Sentralt blir enkle tiltak, kundeverdi, flyteffektivitet og forbedringsledelse. Læringsverkstedet vil også være relevant for andre prosesser enn saksbehandling.

 

2) Hvordan utnytte effektivisert tid i Lean-arbeid: Lean på leders hverdag i Lillestrøm kommune
Linjeledere, både på enhetsnivå og tjenesteområde, står daglig under høyt press. Driftsoppgaver og overordnedes forventninger til omstilling og rapportering konkurrerer om timene til svært mange ledere. I nødvendige utviklingsoppgaver i årene framover vil lederes egen kapasitet bli en flaskehals; mange ledere sier det allerede nå. 

Lillestrøm kommune har i år benyttet verdistrømanalyse på leders hverdag med store gevinster for ledere på omsorgsboliger. Vi får høre om mer tid og overskudd til omstilling og lederoppgaver som grunnlag for refleksjon og drøfting. Denne sesjonen passer godt for ledere både i offentlig og privat sektor.

 

3) Hvordan drive store forbedringsprogrammer i kommuner? Suksessfaktorer fra Bergen kommune
Programlederen av IDE-programmet vil dele læring fra et stort og komplekst forbedringsprogram med Lean i førersetet. Bergen kommune ble vurdert av Lean-juryen som finalist i Årets Lean-virksomhet 2022.

 

Du vil høre:

Abonner på vårt nyhetsbrev