Parallelle sesjoner konferansedagen - dag 1

Her finner du 4 parallelle sesjoner du kan delta på dag 1 - Konferansedagen 14.november.  Du kan velge en sesjon, alle med varighet 2 timer inkl pause.
Tid i programmet er satt til kl 14-16. 

Dette er et eksklusivt tilbud til våre bedriftsmedlemmer om å delta i egen parallellsesjon med Akinori Hyodo. 

OBS: Begrenset antall plasser. Max 2 fra hver virksomhet. 

I denne sesjonen vil EY og FRONT Leadership gå i dybden på Lean ledelse, og forklare hvordan Lean ledelse møter ansattes behov på arbeidsplassen, som igjen kan bidra til lavere turnover. Gjennom sesjonen vil det presenteres teori og praktiske eksempler, og det vil bli lagt opp til gruppediskusjoner og refleksjoner.

Industrien har lang tradisjon med å ta i bruk Lean - verktøy og prinsipper for å etablere en beste praksis i sine organisasjoner. Kontinuerlig forbedring og stadig jakt etter økt effektivitet og produktivitet blir stadig vanskeligere. For å gå fra BESTE PRAKSIS til NESTE PRAKSIS står utvikling av medarbeidere i fokus. På parallellsesjonen for industri får du høre, lære og diskutere hvordan Hydro, Finnfjord og Norske Skog jobber for å utvikle sine medarbeidere og neste praksis.

Lær av ledere i noen av Norges beste virksomheter på Lean innen offentlig sektor. Du vil få presentert fire Lean-case fra ulike offentlige virksomheter. Felles for alle er at lederne har oppnådd gevinster med Lean og ønsker å dele veien dit. Etter hver casepresentasjon blir det tid til refleksjon, spørsmål og innspill.