Lean i offentlig sektor : Gevinsthistorier

Lær av ledere i noen av Norges beste virksomheter på Lean innen offentlig sektor. Du vil få presentert tre Lean-case fra ulike offentlige virksomheter. Felles for alle er at lederne har oppnådd gevinster med Lean og ønsker å dele veien dit. Etter hver casepresentasjon blir det tid til refleksjon, spørsmål og innspill.

Moss sykehus, Mer effektiv operasjonsstue – tilbakemeldinger etter en effektivisering

På Moss sykehus ble det satt fokus på all tid utenom knivtid. Virkemidlene for å nå målet var team­arbeid og standardisering av arbeidsprosesser og utstyr. Hva har ansatte og pasienter fortalt om behandlingen etterpå? Dette ble studert i masteroppgave til Tonje Søfting Ringsrød og Vibeke Hauger Jahle, som forklarer funnene fra sin rapport.

Vestre Toten kommune, «rusta for framtida»

Hvordan skal vi best mulig bemanne helsetjenesten fremover? Vestre Toten kommune har brukt Lean-metodikker og tankesett i KS-programmet «Rusta for framtida?» og oppnådd oppsiktsvekkende resultater i frigjort tid til å kunne tilby tjenester til flere brukere i framtida. De ansatte har bidratt aktivt til å identifisere muligheter for er optimal bruk av tid, og i tavlemøter omsettes ideer til ny praksis.

Solfrid Røste, Linn-Therese Normann og Kari Bjørnerud forteller om prosessen og tidsgevinster som de arbeider med å realisere.

  • Solfrid Røste, virksomhetsleder psykisk helse- rus og tilrettelagte tjenester i Vestre Toten kommune
  • Linn Therese Normann, avdelingsleder – tilrettelagte tjenester ved Elvesvingen og Løvås omsorgsbolig i Vestre Toten kommune
  • Kari Bjørnerud, Lean-ansvarlig i Vestre Toten kommune  

Asker kommune PPT: «Årets Lean-prosjekt 2023? Saksbehandling fra 72 til 12 dager!»

Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer om elever/barn har behov for spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp. Du vil høre om hvordan forbedringsarbeidet ble gjort med søkelys på prosesskartlegging, problemdefinisjon, flyteffektivitet, rotårsaksanalyse, testløsningen. Kanskje mest verdifullt vil Asker PPT dele sine tanker om suksessfaktorer og involvering av medarbeidere – for å redusere saksbehandlingstiden med 83 %! Prosjektet er kandidat til å vinne Lean Forum Norges «Årets Lean-prosjekt 2023».

  • Kari Trontveit – Virksomhetsleder, Asker kommune PPT
  • Thea Uldalen Brosstad – PP-rådgiver, Asker kommune PPT
  • Hanne Kinn Berg – Avdelingsleder, Asker kommune PPT
  • Audun Ellefsen – Avdelingsleder, Asker kommune PPT

Abonner på vårt nyhetsbrev