Neste praksis i opplæring og utvikling av medarbeidere

Industrien har lang tradisjon med å ta i bruk Lean - verktøy og prinsipper for å etablere en beste praksis i sine organisasjoner. Kontinuerlig forbedring og stadig jakt etter økt effektivitet og produktivitet blir stadig vanskeligere. For å gå fra BESTE PRAKSIS til NESTE PRAKSIS står utvikling av medarbeidere i fokus. På parallellsesjonen for industri får du høre, lære og diskutere hvordan Hydro, Finnfjord og Norske Skog jobber for å utvikle sine medarbeidere og neste praksis.

Hydro Sunndal

Elektrolysen ved Hydro Sunndal har jobbet systematisk med forbedringsarbeid siden slutten av 80-tallet. De har bygget kultur og kompetanse om Lean og kontinuerlig forbedring over lang tid, men jakter fortsatt etter beste praksis. I de siste 5 årene har de implementert "Team Performance" hvor operatørene får daglig tilbakemelding i form av kvalitetsindikatorer. Dette har resultert i forbedringer utover hva de kunne drømme om på forhånd. På Leankonferansen vil Hydro dele sin historie og erfaringer, både fra leders og operatørs perspektiv.

Det overordnede fikk vi i høre i plenum.

I parallell-sesjonen får vi høre mer om arbeidsmodellen. Fra operatørens og fra områdeleder sitt ståsted. 

Hvordan har Hydro kommet dit der vi er i dag med utvikling av medarbeidere.

Finnfjord

Finnfjord AS har i løpet av de siste 10 årene jobbet med Lean og med stort fokus på forbedringsarbeid, og sier følgende :

"Da muligheten for å bruke et nytt Lean-verktøy dukket opp med Training Whithin Industry (TWI), ønsket vi å bruke dette på områder hvor vi har utfordringer. Vi startet med det stedet og den arbeidsoppgaven hvor vi hadde flest skadeavvik.  TWI er en opplæringsmetode som gir de ansatte muligheten for å få en god forståelse for hva de skal utføre, hvordan og hvorfor akkurat slik. Vi har sett effekter som at det blir en standard og at den nyansatte føler seg bedre ivaretatt under opplæringen. Resultatene viser også at vi har redusert skadene på akkurat dette utfordrende stedet."

På Lean Forums årskonferanse vil Finnfjord AS dele sine erfaringer med hvordan innføre og gjennomføre en ny opplæringsmetode.

Norske Skog Saugbrugs

Saugbrugs ble etablert i Halden i 1869, og ble en del av Norske Skog i 1989. I dag er Norske Skog en av de største og mest kostnadseffektive produsentene av magasinpapir (SC) i verden.  

Norske Skog sitt produksjonssystem ble utviklet på 90-tallet, og beskrev hvordan konsernets fabrikker skal drives effektivt, basert på «beste praksis». Siden da, har eierskapet og ansvaret for videre utvikling av produksjonssystemet NSOS blitt overført til den enkelte fabrikkenhet.  

Det siste året har Norske Skog Saugbrugs jobbet med å revitalisere sitt produksjonssystem, gjennom å tilpasse elementene, re-implementere de i avdelingene og sikre etterlevelse.  En sentral del av dette arbeidet, har vært å jobbe med hvordan medarbeiderne samhandler og samarbeider hver eneste dag. Norske Skog Saugbrugs vil fortelle om positive effekter og utfordringer tilknyttet dette.

Abonner på vårt nyhetsbrev