Program

Dag 1: KONFERANSEDAGEN Tirsdag 14.november

07.30 - 08.30 Registrering
08.30 VELKOMMEN
Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge
FRA BESTE TIL NESTE PRAKSIS Med innlegg fra Hydro, Sykehuset Innlandet og EY

Hydro

Ellen Henriette Pettersen, Sykehuset Innlandet

Finn Holm, EY

Anniken Hauglie, NHO

Julie Lødrup, LO
10.00 - 10.30 Pause
10.30 - 10.45 KRAFTEN I VERDIKJEDEN
Kjell Gjestad
10.45 - 11.15 HVORDAN LYKKES MED Å BRUKE KUNSTIG INTELLIGENS SOM ET VERKTØY FOR ENDRING
Tore Lie
11.15 - 11.30 PRESENTASJON AV FINALISTENE TIL ÅRETS LEANVIRKSOMHET
11.30 - 12.00 Pause
12.00 - 13.00 AKINORI HYODO
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 - 16.00 PARALLELLE SESJONER
16.00 - 16.30 Pause
16.30 - 17.15 PRESENTASJON AV FINALISTENE TIL ÅRETS LEANPROSJEKT
17.15 - 18.00 BÆREKRAFTSGUTTA JØRGENSEN&PEDERSEN
18.00 - 20.00 Mingling før middag
20.00 - 23.00 FESTMIDDAG MED BJARNE BRØNDBO OG UTDELING AV ÅRETS LEANPRISER

DAG 2 : KUNNSKAPSKILDEN Onsdag 15.november

08.00 - 09.00 Registrering
09.00 - 10.45 PARALLELLE SESJONER
10.45 - 11.15 Pause
11.15 - 13.00 PARALLELLE SESJONER
13.00 - 14.00 Lunsj før hjemreise