"Å stå sammen i stormen" - forbedringsarbeid ved LEAN innen Psykisk helsevern for barn og unge

På Helsekonferansen skal Lilja og Liv fortelle om bakgrunnen for deres implementering av Lean, hvordan de har arbeidet med metodikken og resultatene de har hatt så langt. I tillegg vil de belyse hvordan Lean kan bidra til at de «står sterkere sammen i stormen» med tanke på økte henvisninger til BUP, samt i arbeidet med å sikte både høy kvalitet i pasientarbeid og ivaretakelse av medarbeidere.

Lilja og Liv har jobbet med Lean siden årsskiftet 2015/2016 og har implementert dette i flere av poliklinikkene innen BUP. Begge er sertifisert innen Lean og er gjennom både deltagelse på konferanser og i nettverk aktive i Lean.

Abonner på vårt nyhetsbrev