En forbedringskultur kommer ikke av seg selv

v/Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus.

I sitt foredrag skal Bjørn fortelle om hvordan driften av sykehus preges av en betydelig tradisjon og konservatisme. Kvalitet og pasientsikkerhet settes i høysetet i den daglige driften, men organisering og samordning av driften til det beste for pasientene blir ofte nedprioritert. For å lykkes med kontinuerlig forbedring og læring, kreves endring i tankemåte. Det er viktig hele tiden å ha fokus på hva som er verdiskapende for våre pasienter og tenke pasientflyt og kvalitet i alt vi gjør. I dette arbeidet er ledelse sentralt.

Erikstein er administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus siden 2011. Han er cand. med. og dr. med. fra Universitetet i Oslo, og spesialist i onkologi.

Abonner på vårt nyhetsbrev