Er vi klar for endring? Virkelig? Her har du sjekklisten

Hvis både vilje, evne og ideer til forbedring er på plass, hvorfor lykkes vi ikke i enda større grad i forbedringsarbeidet i sykehus? Kan vi lære noe av å studere organisatoriske trekk ved organisasjoner som lykkes i dette arbeidet? Med utgangspunkt i slike forskningsbaserte suksesskriterier vil Hege på Helsekonferansen legge frem en «Sjekkliste for organisatorisk beredskap» til bruk i planlegging, gjennomføring og implementering. 

Abonner på vårt nyhetsbrev