Godt pasientforløp hoftebrudd forutsetter god samhandling mellom kommune og sykehus

Sykehuset Innlandet HF startet i 2017 optimalisering av tre pasientforløp; der Gode pasientforløp SI –Hoftebrudd er ett av disse. Forløpet tar for seg hoftebrudd-pasientens reise fra hjem til hjem; fra kommune til sykehus og tilbake til kommune. Overganger og samhandling er vektlagt, likeledes arbeid med suksesskriterier for et optimalt forløp. I foredraget vil Embjørg og Ole fortelle om hvordan sykehus og kommune har jobbet sammen i dette arbeidet med å identifisere tidstyver, standardisere og benytte ressurser til beste for pasient og helsearbeidere i kommune og sykehus.   

Abonner på vårt nyhetsbrev