Pasientsentrert helsetjenesteteam

Selv om vi har verdens beste helsetjeneste er det likevel slik at de som trenger helsetjenesten mest opplever en fragmentert og usammenhengende tjeneste. Med Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) har Tromsø, Harstad, Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommune sammen med Universitetssykehuset i Nord Norge utviklet et tilbud som tar utgangspunkt i pasientenes ønsker for sine forløp. PSHT jobber systematisk med å styrke samarbeid, planlegging og gjennomføring av forløpsarbeidet i samarbeid med pasient, pårørende, fastlege, pleie og omsorgstjenesten og sykehus. Det har gitt oppsiktsvekkende gode resultater.

Abonner på vårt nyhetsbrev