Foredragsholdere

Anne Grethe Erlandsen er Statssekretær (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Margrethe Svinvik er enhetsleder i Surnadal kommune.

Gro Berntsen er professor ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Embjørg Lie er avdelingssjef for Kvalitet og Pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet HF.

Ole Sveen er kvalitetsrådgiver i Gausdal kommune.

Ellen Deilkås er Helsetjenesteforsker ved Akershus Universitetssykehus.

Svein Eirik Lund er representant i Brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet.

Hege Andersen er Leder, Kontinuerlig forbedring UNN HF og Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, UiT

Lilja Bjørk Thorsteinsdottir er avdelingssjef PHBURA, avdeling Poliklinikk.

Liv Sand er poliklinikkleder ved BUP Hinna.

Martin Veland er klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Bjørn Erikstein er administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus.

Nina Mevold er administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

Jim Easton is Chief Executive, Health Care at Care UK.

Finn Holm er Partner i EY.

Martin Schönbeck er Senior Manager i EY.

Marte Holmemo er organisasjonsutvikler og forsker ved NTNU og det nasjonale forskningsprosjektet til Norges Forskningsråd «Lean Management»

Eli-Janne Larsen er avdelingsleder ved Svolvær Omsorgssenter i Vågan kommune.

Kari Bjørnerud Børthus er leder for Utviklingsenheten i Vestre Toten kommune.

Randi Skare er rådgiver i Utviklingsenheten i Vestre Toten kommune.