Anne Grethe Erlandsen

Anne Grethe Erlandsen er Statssekretær (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

På Helsekonferansen vil hun fortelle om hvordan "pasientens helsetjeneste" forutsetter at pasienten er en aktiv partner, og involvert i alle viktige beslutninger. Samhandlingen i dag foregår uten at pasienten har en aktiv rolle i sitt pasientforløp, men slik kan det ikke fortsette. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt for å sikre god samhandling.

Anne Grethe er utdannet sykepleier og har mange års ledererfaring fra sykehus, kommuner og politiske organer. Hun har hatt ansvar for flere stortingsmeldinger, som for eksempel «Nasjonal helse og sykehusplan 2015».

Abonner på vårt nyhetsbrev