Ellen Deilkås

Ellen Deilkås er Helsetjenesteforsker ved Akershus Universitetssykehus.

Hvorfor etablerte vi Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet? 

I sitt foredrag under Helsekonferansen vil Ellen belyse hvordan leger kan bidra til å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet, samt forutsetningene for å kunne gjøre det.

Ellen ledet Legeforeningens utvalg for pasientsikkerhet i 10 år, og var en av initiativtagerne i etableringen av Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 2017. Hun er spesialist i indremedisin, med doktorgrad i pasientsikkerhetskultur. I dag er hun Helsetjenesteforsker ved Akershus Universitetssykehus, og forsker på metodene for de rutinemessige målingene av pasientskader og pasientsikkerhetskultur i alle helseforetak.

Abonner på vårt nyhetsbrev