Gro Berntsen

Gro Berntsen er professor ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Pasientsentrert helsetjenesteteam 

Selv om vi har verdens beste helsetjeneste er det likevel slik at de som trenger helsetjenesten mest opplever en fragmentert og usammenhengende tjeneste. Med Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) har Tromsø, Harstad, Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommune sammen med Universitetssykehuset i Nord Norge utviklet et tilbud som tar utgangspunkt i pasientenes ønsker for sine forløp. PSHT jobber systematisk med å styrke samarbeid, planlegging og gjennomføring av forløpsarbeidet i samarbeid med pasient, pårørende, fastlege, pleie og omsorgstjenesten og sykehus. Det har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. 

Gro Berntsen, professor ved Universitet i Tromsø (UiT), vil fortelle om sine erfaringer fra arbeidet med PSHT. Hun har tidligere jobbet ved Nasjonalt senter for e-Helseforskning og ved Primærmedisinsk forskningsgruppe, Institutt for samfunnsmedisin ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hennes hovedfokus er utvikling og evaluering av pasientsentrerte helsetjenester med teknologi og helsetjeneseinnovasjon som verktøy. Hun er videre opptatt av kvalitet i helsetjenesten, pasientforløp ved komplekse og langvarige helsetjenestebehov og samhandling. Gro var også forskningsdirektør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) fra 2005-2009. SKDE ble under hennes ledelse tildelt oppgaven som nasjonalt kompetansemiljø for kvalitetsregistre.

Abonner på vårt nyhetsbrev