Hege Andersen

Hege Andersen er Leder, Kontinuerlig forbedring UNN HF og Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, UiT

Er vi klar for endring? Virkelig? Her har du sjekklisten

Hvis både vilje, evne og ideer til forbedring er på plass, hvorfor lykkes vi ikke i enda større grad i forbedringsarbeidet i sykehus? Kan vi lære noe av å studere organisatoriske trekk ved organisasjoner som lykkes i dette arbeidet? Med utgangspunkt i slike forskningsbaserte suksesskriterier vil Hege på Helsekonferansen legge frem en «Sjekkliste for organisatorisk beredskap» til bruk i planlegging, gjennomføring og implementering. 

Hege ledet arbeidet med Lean og pasientforløp ved UNN i perioden 2008-12. Deretter tok hun en doktorgrad i Statsvitenskap med implementering av Lean i sykehus som forskningsobjekt. Etter at hun disputerte i 2016, har hun planlagt og ledet arbeidet med kontinuerlig forbedring på foretaksnivå i sykehuset.

Abonner på vårt nyhetsbrev