Margrethe Svinvik

Margrethe Svinvik er enhetsleder i Surnadal kommune.

Hjemmetjenesten i Surnadal har vært en sentral aktør, sammen med NTNU og Trondheim kommune, i utviklingen av pasientforløpsmodellen HPH – «Helhetlig pasientforløp i hjemmet». Den er beskrevet i Primærhelsemeldingen og innføres nå bredt i kommune-Norge gjennom KS sitt nettverksarbeid «Gode pasientforløp». Gjennom arbeidet med et strukturert pasientforløp har hjemmetjenesten i Surnadal forbedret samhandlingen mellom sykehus, fastlegekontor og pasient/pårørende. I 2017 mottok de fylkets omsorgspris for dette arbeidet og ble også en av tre kommuner nominert til KS sin etikkpris.

På Helsekonferansen skal Margrethe Svinvik fortelle mer om hvorfor de startet dette arbeidet, hva forløpet består av, hvordan de får det til i hverdagen, hvilke utfordringer de møter og hvilke resultater de har hatt. Margrethe har i 20 år arbeidet som leder i kommunehelsetjenesten i Surnadal kommune, først ved sykehjem og de siste 10 år som enhetsleder ved hjemmetjenesten. Har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning i ledelse, blant annet en mastergrad i kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Abonner på vårt nyhetsbrev