Martin Veland

Martin Veland er klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Lean i psykisk helsevern – ganske komplisert asså 

Forbedringsarbeid i en kompleks kunnskapsbedrift handler ofte enkelt og greit om å lære noe nytt ved å gjøre noe annerledes.  Det å få en virksomhet til å benytte ny kunnskap og nye verktøy er som kjent lettere sagt enn gjort, men Martins erfaring er at det noen ganger faktisk er lettere gjort enn sagt. Tillates dette i dagens helsetjeneste? Har vi rom, mulighet og ikke minst takhøyde for å gjøre først og si etterpå?

Martin har jobbet med flere prosjekter med forbedring i fokus. Noen eksempler er «Riktig og kvalitetssikret bruk av tvangsmidler», «Brukerstyrte innleggelser i akuttpsykiatri» og «Standardisert kartlegging av selvmordsfare». En fellesnevner for disse prosjektene er at de er forankret på «gulvet», altså hos fagfolk som har kunnet anerkjenne behovet for endring og forbedring.

Abonner på vårt nyhetsbrev