Nina Mevold

Nina Mevold er administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

Nina har jobbet med forbedringsarbeid i Byrådsavdeling for helse og omsorg (Bergen kommune) både gjennom programmet «Smart omsorg», med fokus på teknologibasert forbedring, og gjennom satsingen «Kunnskapskommunen helse omsorg vest». Begge programmene startet i hennes periode som kommunaldirektør og har oppnådd svært gode resultater. 

I tillegg leder Nina nasjonal prosess med Kunnskapsløftet for kommunene, under HO21-paraplyen. På Sørlandet sykehus er hun med på å rigge virksomhetsprogrammet «Kvalitet og modernisering - for et bærekraftig sykehus», der forbedringsarbeid vil være i fokus.

Hun deltar i paneldebatt "Hvordan skape kultur for forbedring"

Abonner på vårt nyhetsbrev