Program

Dag 1      

 

0900-1000          

Registrering/kaffe

0900-0930

Introduksjon til Lean v/Lean Forum Norge

1000-1030

VELKOMMEN

 

v/programkomiteen

1030-1115

Pasientforløp og samhandling mellom kommune og sykehus

 

v/Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H)

1115-1130

Pause

1130-1300

Helhetlig pasientforløp i hjemmet

 

v/Margrethe Svinvik, enhetsleder i Surnadal kommune

 

Pasientsentrert helsetjenesteteam

 

v/Gro Berntsen, professor ved Universitetet i Tromsø/UiT

 

Godt pasientforløp hoftebrudd forutsetter god samhandling mellom kommune og sykehus

 

v/Embjørg Lie, avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet ved Sykehuset
Innlandet og Ole Sveen, kvalitetsrådgiver i Gausdal kommune

1300-1400

Lunsj

1400-1530

Hvorfor etablerte vi Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

 

v/Ellen Deilkås, Legers forening for kvalitet og pasientsikkerhet

 

Hvordan har det vært å være med?

 

v/Svein Erik Lund, Brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet

 

Er vi klar for endring? Virkelig? Her har du sjekklisten

 

v/Hege Andersen, Leder, Kontinuerlig forbedring UNN HF, Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, UiT

1530-1600

Pause

1600-1700

"Å stå sammen i stormen" - forbedringsarbeid ved LEAN innen Psykisk helsevern for barn og unge

 

v/Lilja Thorsteinsdottir, avdelingssjef PHBURA, avdeling Poliklinikk og Liv Sand, poliklinikkleder BUP Hinna

 

Lean i psykisk helsevern - ganske komplisert asså

 

v/Martin Veland, klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus

1700-1800

PANELDEBATT

 

Hvordan skape kultur for forbedring?

 

Nina Mevold, adm.dir. ved Sørlandet sykehus

 

Jørn Arthur Limi, viseadm.dir. ved Akershus universitetssykehus/Ahus

 

Kan en nasjonal handlingsplan bidra til en kultur for kontinuerlig forbedring?

 

v/Hilde Skredtveit Moen, fungerende avd.dir. i Helsedirektoratet

2000

Festmiddag

   
   

Dag 2

 

0900-1000

25 years of leadership lessons in quality and efficiency in healthcare

 

v/Jim Easton, Chief Executive, Health Care at Care UK

1000-1100

En forbedringskultur kommer ikke av seg selv

 

v/Bjørn Erikstein, adm.dir. ved Oslo universitetssykehus/OUS

1100-1200

Lunsj

1200-1500

STUDIEBESØK OG WORKSHOP PÅ HOTELLET

Valg 1

Workshop - Lean i helse

Valg 2

Workshop - Lean ledelse og innføring av Lean

Valg 3

Workshop - Hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune

Valg 4

Studiebesøk - Bydel St. Hanshaugen

Valg 5

Studiebesøk - Bydel Ullern

Valg 8

Studiebesøk - Oslo universitetssykehus - Sengepost A6 (med innlegg/presentasjon fra Kontortjenesten hjertemedisin)

Abonner på vårt nyhetsbrev