Studiebesøk - Bydel St. Hanshaugen

Dag 2 kl 1200:1500
Valg 4

Veien fra pleie og omsorg til selvstendighet og mestring 

Bydel St. Hanshaugen har lenge jobbet for å finne bedre løsninger i 1. linjetjenesten. Det har vært dyrt, og brukerne har fått en tjeneste som ikke har bygd opp under deres egne ressurser. Dette henger i aller høyeste grad sammen.

Arbeidet med hverdagsrehabilitering i bydel St.Hanshaugen startet i 2011. Det har hele veien produsert resultater knyttet til å opprettholde brukernes funksjon og gode helse, samtidig som det har resultert i en mer økonomisk effektiv tjeneste. På grunnlag av disse resultatene har det vært en dreining i bydelens ledelse og organisering mot å fokusere mer på hverdagsmestring som et tankesett i oppfølgingen av alle brukerne våre.

Seksjon Hverdagsmestring ble opprettet i 2014 og har vokst til over 30 årsverk. Brukere som tidligere ble tilbudt pleie og omsorg før de hadde et reelt behov av det, får nå spørsmål om hva som er viktig for de i den situasjonen de er. Deretter gir bydel St.Hanshaugen støtte og oppmuntring til egenmestring. Synergieffektene av dette er mange! 

Alle brukere i bydel St.Hanshaugen blir møtt med en tanke om at de skal få hjelp til å mestre. På besøk hos bydelen under Helsekonferansen vil du få innsikt i hvordan de har jobbet med å endre fokuset fra pleie og omsorg, til brukernes egne ressurser og ønske om å mestre hverdagen. Dette har vært, og er fortsatt, en omfattende jobb med holdninger og tankesett så vel som organisering.

Abonner på vårt nyhetsbrev