Studiebesøk - Bydel Ullern

Dag 2 kl 1200:1500
Valg 5

Tillitsmodellen er et prosjekt som har testet ut et alternativ til bestiller/utførerorganisering i helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet har testet ut en organisering i hjemmetjenesten med tverrfaglige team, som har hatt et helhetlig ansvar for brukerne i et avgrenset geografisk område i bydelen. Oslo kommune har fått mange nyttige erfaringer fra prosjektet som tas med videre i satsingen på hjemmetjenester.

Under besøket hos bydel Ullern vil du få presentert hvordan prosjektet ble gjennomført, hvilke erfaringer de har gjort og hva som er veien videre. I tillegg vil to bydeler, med en tverrfaglig vinkling, fortelle om hvordan de har organisert sine tjenester, basert på erfaringer fra blant annet Tillitsmodellen. Avslutningsvis vil du også få innsikt i brukernes perspektiv, med historier basert på brukernes erfaringer.

Abonner på vårt nyhetsbrev