Studiebesøk - OUS, Sengepost A6

Dag 2 kl 1200:1500
Valg 8

Oslo universitetssykehus – Det grønne korset

Sengepost A6: Slik bygget vi en forbedringskultur samtidig som vi fikk bedre utnyttelse av ressursene.

Kontortjenesten hjertemedisin v/Ellen Hovind deltar med innlegg/presentasjon.

Abonner på vårt nyhetsbrev