Workshop på hotellet - Hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune

Dag 2 kl 1200:1500
Valg 3

Lean kontinuerlig forbedring som filosofi – og metodikk for å utvikle hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune.
Hjemmetjenesten er sentral i arbeidet med å sikre gode pasientforløp internt i kommunen og i samarbeid med sykehuset.

Kommunen står ovenfor nye, flere og komplekse oppgaver, noe som stiller store krav til kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. I Vestre Toten valgte de å endre organiseringen i hjemmetjenesten for å kvalitetssikre likt tilbud til alle innbyggere, og samle og bygge opp kompetansen for å sette seg i stand til å møte fremtiden.

Lean kontinuerlig forbedring har vært sentrale prinsipper og metodikk i planlegging av å etablere en ny hjemmetjeneste. Kommunen erfarer at Lean prinsippene legger til rette for medarbeiderskap og at leder kan lykkes med å lede en så stor enhet som dette er blitt.

Abonner på vårt nyhetsbrev