Workshop på hotellet - Lean i helse

Dag 2 kl 1200:1500
Valg 1

OECD publiserte en rapport som sier at opp mot 40 prosent av alle utgifter i helse sløses bort på grunn av ineffektivitet I en verden hvor helsesektoren møter et økt fokus på reduksjon av kostnader, samt økt kvalitet og lønnsomhet, blir det enda viktigere å utnytte dette potensialet.

Gjennom en workshop med EY vil du under helsekonferansen få innblikk i metodikk og verktøy vi som konsulenter legger til grunn når vi hjelper våre kunder med å hente ut dette potensialet. EYs tilnærming legger til rette for at helsetjenesten skal kunne optimalisere resultatene både innenfor økonomi, kliniske resultater og administrativ drift. Samtidig!

V/Finn Holm og Martin Schönbeck.

Abonner på vårt nyhetsbrev